informatie over: gebruik cookies, uw privacy en disclaimer.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De site door ons ontwikkeld gebruikt deze alleen functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren. Als u niet wilt dat deze cookies geplaatst worden kunt u dat in de instellingen van uw browser aanpassen. 

Zogeheten functionele cookies vallen buiten de cookiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd, en eigenlijk hoeven deze ook niet te worden beschreven in de cookie verklaring (hoewel wij dat toch wel een goed idee vinden). Wat kan wel? En winkelwagentje, een login onthouden of vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden gezet. Maar Google Analytics en third party cookies. (Hiermee kan uw surfgedrag over meerdere websites gemeten worden) dus niet.

Let wel: het niet accepteren van cookies kan ook betekenen dat de website niet geheel naar behoren zal functioneren. Wij maken geen gebruik van zogenaamde third party cookies. Per 1 januari 2013 bestaat er een meldingsplicht voor een aantal gebruikte cookies.(cookiewet)

Uw privacy staat bij ons voorop, daarom bevatten de door ons ontwikkelde sites uitsluitend  functionele  cookies.

Alleen op verzoek van de opdrachtgever zullen deze worden geďmplanteerd en dit zal dan duidelijk worden gemeld met een cookiebanner. 

Een uitzondering kan  een link naar een  YouTube weergave zijn, u kunt er voor kiezen om hierop niet te klikken.

Om u duidelijkheid te geven kunt op de Cookiechecker elke gewenste site testen.

Meer informatie over cookies kunt u ook vinden op Wikipedia

Hier onder kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen:
Google Chrome
Internet Explorer 7 + 8
Internet Explorer 9
Mozilla FireFox
Safari 5.1

U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De nieuwe GDPR (AVG) 2018  en uw privacy.

Per 25 mei 2018 verandert de wet- en regelgeving rondom cookies en privacy. De huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op die datum vervangen door de GDPR (General Data Protection Regulation). Vertaald in  Nederlands betekend dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ieder bedrijf of organisatie moet een  nieuwe, duidelijke privacyverklaring opstellen, waarin volledige transparantie wordt gegeven over het gebruik van persoonsgegevens.  

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u  hoe wij  met uw persoonsgegevens omgaan op een door ons beheerde website.

Privacy verklaring

1)      Wij gebruiken geen privacy gevoelige informatie van u en slaan geen gegevens op in een  door ons ontwikkelde website.

2)      Wij maken uitsluitend gebruik van cookies om de website duidelijk in beeld  te brengen.

3)      U kunt hiervoor bezwaar maken of geen gebruik maken van de website.

4)      Als u gebruik maakt van onze website gaat u akkoord met deze overeenkomst.

5)      In de disclaimer onder de kop cookies vindt u een handleiding om cookies uit te schakelen.

6)      Indien u van mening bent dat de betrokkenen niet conform de overeenkomst handelen kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

7)      Het is een wettelijke verplichting om deze overeenkomst te vermelden.

Uitgaande links/verwijzingen
Op de BEANSITE beheerde sites en mogelijk ook via andere kanalen  treft u links aan naar andere websites. 
BEANSITE en opdrachtgevers dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. 
Lees hiervoor het privacy statement van deze partijen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer  

Ondanks de constante zorg en aandacht die BEANSITE aan de samenstelling van een website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op een site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. BEANSITE sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ontwerpen van BEANSITE en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

De informatie op een door BEANSITE ontworpen site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door ons of door u aan ons middels onze website of anderszins langs elektronische weg

Het is niet toefestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BEANSITE materiaal dat zich op onze websites bevindt, of dat op een met de BEANSITE websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Portretrechten

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker/bezoeker van door BEANSITE ontworpen site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze, personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de website, te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Beeldrechten

Het is de gebruiker/bezoeker van door BEANSITE ontworpen site niet toegestaan afbeeldingen van werken/beelden en ontwerpen te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden te doen gebruiken, behoudens voor zover BEANSITE , ontwerper, dan wel de fotograaf zelf, daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Auteursrechten ©BEANINVEST-2001  op alle teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kleurencombinaties die gebruikt worden op door BEANSITE ontworpen site.

Beansite is een onderdeel van Beaninvest.

BTW nr: NL053274271B0

KVK nr: 59776412